História

Az első bécsi döntés

Az első bécsi döntés a szlovák és a magyar fél által felkért két döntőbíró, Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügyminiszter 1938. november 2-án meghozott döntése volt, amelyet Bécsben, a Felső-Belvedere kastélyban hirdették …

A második bécsi döntés

A második bécsi döntést 1940. augusztus 30-án hozta meg a Harmadik Birodalom és Olaszország a trianoni békediktátumból fakadó magyar–román területi vita ügyében.

A párizsi békeszerződés

Magyarország számára a párizsi békeszerződés 1947. február 10-i aláírásával zárult le a vesztes második világháború. A békeszerződést a Külügyminiszterek Tanácsának ülésén fogalmazták meg, az előkészítő tárgyalások …

A 2010 utáni gazdasági revízió

A 2010-ben hatalomra került Fidesz–KDNP-kormányzat Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével célul tűzte ki, hogy a békediktátum centenáriumán Magyarország előnnyé kovácsolja Trianon fájdalmát, veszteségét, kárait.

A trianoni békediktátum

A trianoni békediktátum az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant …

Az elcsatolt területek

Száz éve, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította Magyarországot, a magyarság egyharmada az új határokon …

Revíziós törekvések Magyarországon

A két háború közötti magyar külpolitikai gondolkodás különféle irányzatai egységesen elítélték a trianoni békeszerződést. Voltak ugyan hangsúlybeli különbségek, de a kormány és az ellenzéki pártok a …

A magyar leventemozgalom története

A leventék közé azok a 12-21 év közötti fiúk kerültek, akik kimaradtak az iskolából. A szervezetek ezeknek a fiúknak a katonai előképzését, valamint a nemzeti szellemű nevelését szolgálták.

A két világháború közti cserkészmozgalom Magyarországon

Az első cserkészcsapatok 1910-ben jöttek létre Magyarországon az angol Robert Baden-Powell által életre hívott ifjúsági mozgalom mintájára.